SUOMEN.TV

ON UUDEN VIESTINNÄN AIKA


1. Lähetykset on mahdollista toteuttaa valtakunnallisena, kansainvälisinä, tai rajattuina kohderyhminä

2. Lähetykseen voidaan yhdistää video-, kuva- ja äänimateriaalia.

3. Lähetyksen kaikki osiot tallennetaan myöhempää käyttöä varten.

4. Lähetyksiä tapahtuu www.suomen.tv kanavalla. Lähetykset ovat nähtävissä samanaikaisesti suomen.tv:n Facebook, YouTube ja Instagram sivustoille. Lähetys voidaan lähettää suorana myös eri toimijoiden netti -ja some-sivustoilta.

5. Lähetykset ovat vuorovaikutteisia: osallistujat voivat kommentoida, ideoida ja äänestää osana lähetystoimintaa. Äänestysten ja avoimien kommentointien tulokset näkyvät samanaikaisesti lähetyksessä.

6. Lähetykset voivat sisältää mm. asiantuntija puheenvuoroja ja kriittistä rakentavaa keskustelua lähetykseen osallistuvien ja kansalaisten kesken.