Järkevä maaseutu

Live-tv to 28.4.2022 klo 13.00 - 14.45 Päivän teemana DATA JÄRJESTÖN TAVOITTEITA PALVELEMAAN

Veli-Matti Karppinen, Kainuun Nuotta ry

- Tilaisuuden alkujuonto

Hanna Niemi-Hugaerts, TIEKE ry

- Järjestökenttä tietotalouden hyötyjänä

Hanna Hauta-aho, Sociala Oy

- Toiminnasta kertyvä data palvelemaan järjestön tavoitteita

Pentti Aspila, Suomen Rotarypalvelu ry

- Tapausesimerkki: Järjestö datan kerääjänä

Vuokko Heikinheimo, Timo Pyhälahti ja Hanna Alasalmi Suomen ympäristökeskus

- Avoin tieto toiminnan tukena - mitä dataa on tarjolla ja miten saa hyödyntää?

Hanna Niemi-Hugaerts ja Hanna Vuohelainen, TIEKE ry. Johanna Aaltonen, Turun yliopiston Brahea-Keskus. Ja Veli-Matti Karppinen, Kainuun Nuotta ry.

- Esiintyjät ja JÄRKEVÄ-hankeryhmä käyvät läpi tilaisuuden esityksiä ja vastaavat kysymyksiin